Sách: Cách hiển thị nội dung, liên kết … khi soạn sách

Trang web soạn thảo trực tuyến của google: Trang làm việc với bảng như Exell I- CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC 1/ Ví dụ đặt liên kết đến trang khác (chọn móc sích): Thư về Tham Thiền Huyền Môn Còn cách liên kết điểm leo trong trang thì xem mục 5 – Chức năng leo liên […]

*Trang GD Thiên Cơ

Trang này tạm thời để diễn tả các cuốn sách mẫu, sau khi tạo được Giao diện thiển thị tương ứng với từng Thể loại Sách mẫu thì thiết lập các trang đó tương ứng cho từng loại Sách mẫu này

Hãy suy ngẫm kỹ điều này_ Chân Sư DK

THƯ VỀ THAM THIỀN HUYỀN MÔN: Những kiến thức ĐẶC BIỆT ẩn chứa điều tuyệt diệu được trao truyền, nếu nghiền ngẫm để hiểu đúng, ứng dụng được vào đời sống = TUYỆT ĐỈNH NHÂN GIAN, bởi vì: –  KHI YÊN LẶNG SUY NGHĨ ĐIỀU ĐÓ TRONG TÂM, ÁNH SÁNG CÓ THẺ ĐẾN VÀ NGỌN […]

*Hỏi đáp GD Full

108 LỜI DẠY CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA Hong Phong chuyển ngữ (bản dịch mới) Nhà xuất bản Hồng Đức 2014 1- Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có, các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nẩy nở thêm. Vậy hãy […]

Thuật ngữ: Ngủ bị bóng đè

Trang thuật ngữ, nghĩa của cụm từ: Ngủ bị bóng đè PHÀM LÀ NGƯỜI KHI NGỦ BỊ BÓNG ĐÈ ĐỀU LÀ DO YỂM QUỶ GÂY NÊN. Phàm là người khi ngủ bị bóng đè đều là do yểm quỷ gây nên. Yểm quỷ cũng là 1 trong 8 bộ quỷ thần chúng ta thường thấy […]