*Trang Mẫu

Trang này tạm thời để diễn tả các cuốn sách mẫu, sau khi tạo được Giao diện thiển thị tương ứng với từng Thể loại Sách mẫu thì thiết lập các trang đó tương ứng cho từng loại Sách mẫu này

Cách hiển thị nội dung, liên kết … khi soạn sách

Trang web soạn thảo trực tuyến của google: Trang làm việc với bảng như Exell I- CÁC CHỨC NĂNG ĐÃ LÀM ĐƯỢC 1/ Ví dụ đặt liên kết đến trang khác (chọn móc sích): Thư về Tham Thiền Huyền Môn 2/ Để tra Ngữ nghĩa của Từ/ Cụm từ khi soạn thảo trong nội dung bài viết, […]

*Hỏi đáp GD Full

108 LỜI DẠY CỦA ĐỨC ĐẠT LAI LẠT MA Hong Phong chuyển ngữ (bản dịch mới) Nhà xuất bản Hồng Đức 2014 1- Mỗi khi cảm thấy hoang mang và mất tự tin thì hãy nghĩ ngay đến các phẩm năng tuyệt vời của con người mà mình đang có, các phẩm năng ấy của quý vị chỉ mong sao được nẩy nở thêm. Vậy hãy […]

Ngủ bị bóng đè

PHÀM LÀ NGƯỜI KHI NGỦ BỊ BÓNG ĐÈ ĐỀU LÀ DO YỂM QUỶ GÂY NÊN. Phàm là người khi ngủ bị bóng đè đều là do yểm quỷ gây nên. Yểm quỷ cũng là 1 trong 8 bộ quỷ thần chúng ta thường thấy trong Kinh. Tám bộ quỷ thần gồm có: Trời, Rồng, Dạ […]

Tục ngữ về Tiền bạc

Tục ngữ trung quốc về tiền bạc: http://forum.eda.vn/viewtopic.php?f=126&t=1134 Có tiền, ta có thể mua được một ngôi nhà nhưng không mua được một tổ ấm. Có tiền, ta có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Có tiền, ta có thể mua được một chiếc giường nhưng không mua được giấc ngủ. […]