Sách – Quẻ dịch

CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN CHU DỊCH: CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ => THIÊN CƠ TRONG TẦM TAY BẠN

Hỏi - Dự đoán

Thông tin truyện

Thể loại: Quẻ dịch

Nhóm dịch: ABC

Tình trạng: Hoàn thành

Người đề nghị: Người đệ tử

Chủ nhân: Công khai

Diễn giải tóm tắt câu hỏi ( Do người đã đăng nhập viết khi tạo mới từ Menu Thêm truyện nhanh )

Đây là chỗ ghi nội dung cuốn sách trong admin hiển thị ra đây: Nội dung của sách demo

Ghi chú truyện: Đây là câu truyện của tôi muốn kể cho các bạn nghe ............................

Sửa truyện nhanh
Thử chức năng chọn chuyên mục mới

Người Đệ Tử

Hệ hô hấp

16/02/2017 21:19

25/03/2017 19:00

0 dự đoán - Mở rộng

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Chưa có tác giả dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Xong
Thử chức năng checkbox cho phần chọn chuyên mục.

Admin Dev

Bị kỷ luật

10/02/2017 15:51

11/02/2017 19:00

0 dự đoán - Mở rộng

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Chưa có tác giả dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Xong
Thử lấy quẻ dịch theo ngày giờ mới

Người Đệ Tử

Đúng trên 40%

10/02/2017 14:36

25/02/2017 14:35

0 dự đoán - Mở rộng

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Chưa có tác giả dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Xong
Xem chức năng lấy quẻ

Xem Nhân Quả

Đầu tư

09/02/2017 15:43

28/01/2017 15:43

0 dự đoán - Mở rộng

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Chưa có tác giả dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Xong
Gieo quẻ hỏi việc: tình duyên năm 2017.

Admin Dev

Bao giờ có Người yêu

07/02/2017 08:08

28/02/2017 09:00

1 dự đoán - Mở rộng

Giờ Bình Thìn, Ngày Mậu Thìn, Tháng Nhâm Dần, Năm Đinh Dậu
Lôi Hỏa Phong (Khảm)
Huynh Đệ
Quan Quỳ
Hợi
T
Phụ Mẫu
Thân
Huynh Đệ
Ngọ
Quan Quỳ
Tuất
Ư
Phụ Mẫu
Mão
Lôi Hỏa Phong (Khảm)
Huynh Đệ
Quan Quỳ
Hợi
T
Phụ Mẫu
Hợi
Huynh Đệ
Ngọ
Quan Quỳ
Tuất
Ư
Phụ Mẫu
Mão
Chu Tước
Thanh Long
Huyền Vũ
Câu Trần
Bạch Hổ
Phi Xà
Phần Bảng nội dung này một năm sửa vài lần thôi, cho lên để sửa riêng
Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú
Hào 6
Tử Tôn Huyền Vũ
Hào 5
Phụ Mẫu Bạch Hổ
Hào 4
Thế Huynh Đệ Đằng Xà
Hào 3
Huynh Đệ Câu Trần
Hào 2
Quan Quỳ Chu Tước
Hào 1
Ứng Phụ Mẫu Thanh Long

Trang - 66%

Dự đoán của tôi!!


Trang

Tôi bình luận chính dự đoán của tôi!


Dev

Cảm ơn thầy đã giúp!


Trí Nhân

Xin cảm ơn


zdbgxchcgjvg

Phản hồi

Phần Bảng nội dung này một năm sửa vài lần thôi, cho lên để sửa riêng
Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú
Hào 6
Tử Tôn Huyền Vũ
Hào 5
Phụ Mẫu Bạch Hổ
Hào 4
Thế Huynh Đệ Đằng Xà
Hào 3
Huynh Đệ Câu Trần
Hào 2
Quan Quỳ Chu Tước
Hào 1
Ứng Phụ Mẫu Thanh Long

Xong