No.2
Warning: assert(): Assertion failed in /home/nhantrac/domains/sach.nhantrachoc.vn/public_html/wp-includes/http.php on line 14
Sách - Quẻ dịch | Nhân Trắc Học

Sách – Quẻ dịch

CHUYÊN TRANG DỰ ĐOÁN CHU DỊCH: CON NGƯỜI LÀ MỘT TIỂU VŨ TRỤ => THIÊN CƠ TRONG TẦM TAY BẠN

Hỏi - Dự đoán

Thông tin truyện

Thể loại: Quẻ dịch

Nhóm dịch: ABC

Tình trạng: Hoàn thành

Người đề nghị: Người đệ tử

Chủ nhân: Công khai

Diễn giải tóm tắt câu hỏi ( Do người đã đăng nhập viết khi tạo mới từ Menu Thêm truyện nhanh )

Đây là chỗ ghi nội dung cuốn sách trong admin hiển thị ra đây: Nội dung của sách demo

Ghi chú truyện: Đây là câu truyện của tôi muốn kể cho các bạn nghe ............................

Sửa truyện nhanh
cfdiihgohkib

Xem Thiên Cơ

Bổ nhiệm Cát - Hung

09/03/2017 18:45

25/03/2017 18:45

0 dự đoán - Mở rộng

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Chưa có tác giả dự đoán

Cám ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi, Mong muốn của chúng tôi luôn được giúp quý bạn giải đáp thắc mắc, định hướng giúp quý bạn giải quyết các vấn đề bạn đang cần. Tuy nhiên, mong muốn là vậy, và dù chúng tôi có hết sức cố gắng nhưng thực sự khó mà đáp ứng được mong muốn của bạn, nhất là những vấn đề cần giải quyết gấp về thời gian. Thành thật xin lỗi nếu chúng tôi không thể giúp bạn.

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Lưu
Thử chức năng chọn chuyên mục mới

Người Đệ Tử

Hệ hô hấp

16/02/2017 21:19

25/03/2017 19:00

2 dự đoán - Mở rộng

Lọc mức chính xác:

Giáp Tý
Thuần Càn (Càn)
Phụ Mẫu
Mùi
Huynh Đệ
Dậu
Tử Tôn
Hợi
Ư
Quan Quỳ
Ngọ
Phụ Mẫu
Thìn
Thể Tài
Dần
T
Lôi Hỏa Phong (Khảm)
Phụ Mẫu
Tuất
Huynh Đệ
Thân
Quan Quỳ
Ngọ
Huynh Đệ
Dậu
Tử Tôn
Hợi
Phụ Mẫu
Sửu
Phi Xà
Câu Trần
Chu Tước
Thanh Long
Huyền Vũ
Bạch Hổ
Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Xem

dshjjvgkjvgjv

Phản hồi

Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú

Lưu
Gieo quẻ hỏi việc: tình duyên năm 2017.

Admin Dev

Bao giờ có người yêu

07/02/2017 08:08

28/02/2017 09:00

1 dự đoán - Mở rộng

Giáp Tý
Lôi Hòa Phong (Khảm)
Phụ Mẫu
Quan Quỳ
Thân
T
Huynh Đệ
Ngọ
Phụ Mẫu
Hợi
Quan Quỳ
Sửu
Ư
Huynh Đệ
Mão
Lôi Hỏa Phong (Khảm)
Phụ Mẫu
Quan Quỳ
Sửu
Quan Quỳ
Dần
Phụ Mẫu
Mão
Quan Quỳ
Thìn
Phụ Mẫu
Tỵ
Chu Tước
Thanh Long
Huyền Vũ
Bạch Hổ
Phi Xà
Câu Trần
Phần Bảng nội dung này một năm sửa vài lần thôi, cho lên để sửa riêng
Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú
Hào 6
Tử Tôn Huyền Vũ
Hào 5
Phụ Mẫu Bạch Hổ
Hào 4
Thế Huynh Đệ Đằng Xà
Hào 3
Huynh Đệ Câu Trần
Hào 2
Quan Quỳ Chu Tước
Hào 1
Ứng Phụ Mẫu Thanh Long

Trang - 66%

Dự đoán của tôi!!


Trang

Tôi bình luận chính dự đoán của tôi!


Dev

Cảm ơn thầy đã giúp!


Trí Nhân

Xin cảm ơn


zdbgxchcgjvg

Phản hồi

Phần Bảng nội dung này một năm sửa vài lần thôi, cho lên để sửa riêng
Nạp Giáo Quái Hào Thế Ứng Lục Thân Lục Thú
Hào 6
Tử Tôn Huyền Vũ
Hào 5
Phụ Mẫu Bạch Hổ
Hào 4
Thế Huynh Đệ Đằng Xà
Hào 3
Huynh Đệ Câu Trần
Hào 2
Quan Quỳ Chu Tước
Hào 1
Ứng Phụ Mẫu Thanh Long

Lưu